Η σύνταξη του γενέθλιου ωροσκοπίου
Οι αστρολόγοι πίστευαν ότι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ενός ατόμου όπως και η γενική κατεύθυνση της ζωής του αποκαλύπτονται από τις θέσεις των αστέρων και των πλανητών τη στιγμή της γέννησης. Για να ερμηνεύσουν οι αστρολόγοι αυτές τις πιθανότητες και να συμβουλεύσουν πως μπορεί να αναπτυχθεί ένα τέτοιο δυναμικό, βασίζονται σε ένα εργαλείο το οποίο ονομάζουν γενέθλιο ωροσκόπιο. Υπάρχει χάρτης που πάνω σε αυτό εμφανίζεται ένα ενδεικτικό σχέδιο αυτού του γενέθλιου ωροσκοπικού χάρτη, άγραφο εκτός από τις θέσεις των δώδεκα σημείων του ζωδιακού κύκλου. 
Ένας πλήρης γενέθλιος χάρτης είναι ένα διάγραμμα των ουρανών όπως εμφανίζονται μια συγκεκριμένη ημερομηνία, μια ορισμένη ώρα, από μια καθορισμένη τοποθεσία. Άλλα αυτοί οι χάρτες δεν περιορίζονται μόνο στη στιγμή γέννησης ενός ανθρώπου. Αφού η τροχιά των πλανητών μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια πολύ καιρό πριν, οι αστρολόγοι μπορούν επίσης να συντάξουν χάρτες για μελλοντικά γεγονότα. 
Ο ουράνιος χάρτης διαφέρει σημαντικά από το γνωστό μας γεωγραφικό. Καταρχήν, ο προσανατολισμός του είναι αντίθετος - η ανατολή εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά, η δύση στη δεξιά. Επιπλέον το γενέθλιο ωροσκόπιο συντάσσεται από γεωκεντρική άποψη. Η Γη συμβολίζεται με ένα μικρο κύκλο και τοποθετείται στο κέντρο του διαγράμματος, επομένως τα πάντα γυρίζουν γύρω από αυτή. 
Ο εξωτερικός κύκλος αντιπροσωπεύει την εκλειπτική, τη φαινομενική τροχιά του Ήλιου γύρω από τη Γη. Η ζωδιακή ταινία είναι κολλημένη στην εκλειπτική. Κάθε ζώδιο καταλαμβάνει ένα τμήμα τριάντα μοιρών της εκλειπτικής, αρχίζοντας με μηδέν μοίρες στο πρώτο σημείο του ζωδιακού κύκλου, τον Κριό. Ενώ η εκλειπτική έχει μια συνολική περιφέρεια τριακοσίων εξήντα μοιρών, όταν οι αστρολόγοι αναφέρονται σε μια ορισμένη θέση πάνω σε αυτή καθορίζουν τη συγκεκριμένη θέση μέσα στο ζώδιο - δέκα μοίρες Διδύμων, αντί εβδομήντα μοίρες γύρω από τον κύκλο σαν σύνολο. 
Οι αστρολόγοι πίστευαν ότι κάθε σημείο του ζωδιακού έχει ιδιαίτερη σημασία για τον καθαρισμό των διαθέσεων και της συμπεριφοράς ενός ατόμου. Η ουσία κάθε ζωδίου λέγεται ότι αντανακλάται στα χρώματα που σχηματίζουν έναν έγχρωμο τροχό γύρω από το χάρτη. 
Κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, ένα διαφορετικό ζώδιο ανατέλλει στον ορίζοντα της Γης κάθε δυο ώρες. Στο γενέθλιο χάρτη ο ορίζοντας αντιπροσωπεύεται από μια γραμμή η οποία διχοτομεί το διάγραμμα οριζόντια. Το σημείο συνάντησης του ορίζοντα με την εκλειπτική, στην αριστερή μεριά, στο ανατολικό ημισφαίριο, είναι γνωστό ως ο ωροσκόπος, ή ανατολή. Ο αστερισμός που εμφανίζεται στον ορίζοντα καλείται ανατέλλον ζώδιο και θεωρείται ότι περιγράφει την εξωτερική συμπεριφορά του ατόμου. 
Από τη στιγμή που το ανατέλλον ζώδιο έχει καθοριστεί, τα άλλα σημεία του ζωδιακού σχεδιάζονται με τη σειρά που έχουν γύρω από το ζωδιακό χάρτη από δεξιά προς τα αριστερά. Το ζώδιο που δύει στον ορίζοντα της δύσης λέγεται δύον ζώδιο. Αυτό το σημείο, σύμφωνα με τους αστρολόγους, αποκαλύπτει τη συμπεριφορά του ατόμου προς τους συγγενείς και συντρόφους του. 
Αν διχοτομήσουμε το χάρτη κάθετα βλέπουμε μια γραμμή η οποία αντιπροσωπεύει το μεσημβρινό, ή τη γραμμή του μήκους. Ο τόπος όπου ο μεσημβρινός τέμνει τον ορίζοντα συμβολίζει τη θέση της ατομικής γέννησης στη Γη ή τη θέση οποιουδήποτε γεγονότος απεικονίζετε στον ωροσκοπικό χάρτη. Το σημείο στην κορφή όπου ο μεσημβρινός συναντά την εκλειπτική αναφέρεται σαν το Medium Coeli, MC ή MS συντομογραφικά και ονομάζεται επίσης μεσουράνημα, ή μεσουρανών σημείο. Ο μεσημβρινός λέγεται ότι κυβερνά την επαγγελματική και δημόσια εικόνα του ανθρώπου. Το αντίστοιχο σημείο στο κάτω μέρος του χάρτη είναι το Imum Coeli, ή IC ή YΓ δηλαδή υπόγειο. Οι αστρολόγοι πιστεύουν ότι κυβερνά το σπίτι, την ιστορία της οικογένειας, την ανάγκη για ασφάλεια.