Το προσωπικό ωροσκόπιο δείχνει τις κύριες τάσεις και προδιαθέσεις που θα εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Το πιο σημαντικό είναι πως το προσωπικό ωροσκόπιο μας δείχνει τον τρόπο με τον οποίων μπορούμε να γίνουμε πιο επιτυχημένοι, ευτυχισμένοι και αρμονικοί.

Το προσωπικό ωροσκόπιο είναι το ατομικό αστρολογικό πορτρέτο μας, που δημιουργείται με βάση την ανάλυση των αστρολογικών φαινομένων, τα οποία ορίζουν τον χαρακτήρα ενός ατόμου, τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις δυνάμεις και τις αδυναμίες του και διαμορφώνεται βάση φύλου, ημερομηνίας γέννησης και τόπου γέννησης.