Έκλειψη

Η έκλειψη είναι η φαινομενική εξαφάνιση ενός ουράνιου σώματος από το οπτικό πεδίο ενός άλλου ουράνιου σώματος λόγω της παρεμβολής μεταξύ τους κάποιου άλλου ουράνιου σώματος. Στο ηλιακό μας σύστημα το φαινόμενο της έκλειψης συμβαίνει με τη φαινομενική εξαφάνιση για λίγα ...

περισσότερα

Ο Ήλιος ως κέντρο του συστήματος

Ο Ήλιος αποτελεί το κέντρο σε ένα μεγάλο σύστημα από ουράνια σώματα, όπου κυριαρχεί με την τεράστια μάζα του, αναγκάζοντας τα σώματα αυτά να διαγράφουν κλειστές τροχιές στο ισχυρό του πεδίο βαρύτητας. Αυτά τα σώματα είναι σχετικά μεγάλα, λίγο μικρότερα ή ...

περισσότερα

Δίας - Η μεγάλη κόκκινη κηλίδα

Αν κοιτάξουμε το Δία, πάνω στον ουρανό, μας φαίνεται ότι βλέπουμε έναν αστέρα πολύ λαμπρό, πολύ λαμπρότερο από τον Κρόνο. Αυτό δικαιολογείται, γιατί ο Ζεύς είναι πρώτον κοντύτερα σε εμάς και δεύτερον είναι πολύ μεγαλύτερος από τον Κρόνο. Ακόμα και μερικοί ...

περισσότερα

Κρόνος - ο πλανήτης με τους δακτυλίους

Ο Κρόνος διακρίνεται από όλους τούς άλλους πλανήτες από τους δακτυλίους του που τον κάνουν το πιο θαυμάσιο από όλα τα ουράνια σώματα, που βλέπουμε με το τηλεσκόπιο. Δυστυχώς, οι δακτύλιοι αυτοί που αποτελούν αίνιγμα για τούς επιστήμονες δεν φαίνονται χωρίς ...

περισσότερα

Ο πλανήτης μεταξύ του Άρη και Δία

Ο Γιοχάνες Κέπλερ τον 16ο αιώνα επέστησε την προσοχή στο τεράστιο χάσμα μεταξύ των τροχιών του Άρη και Δία. Υπέθεσε πως εκεί κρύβεται άλλος ένας πλανήτης και πολλοί αστρονόμοι είχαν υποστηρίξει την άποψή του. 1 Ιανουαρίου το 1801 ήταν η μέρα ...

περισσότερα

Οι κοντινότεροι πλανήτες στον Ήλιο

Το όνομα πλανήτης σημαίνει αστέρας πλανώμενος. Οι αρχαίοι, πού παρατηρούσαν τον ουρανό έδωσαν ονόματα στις ομάδες των αστεριών, πού έβλεπαν. Έμαθαν να αναγνωρίζουν τα αστέρια, που αποτελούν την κάθε ομάδα. Πρόσεξαν όμως ότι, μερικά από αυτά τα αστέρια δεν έχουν σταθερή ...

περισσότερα