Ο πλανήτης μεταξύ του Άρη και Δία

Ο Γιοχάνες Κέπλερ τον 16ο αιώνα επέστησε την προσοχή στο τεράστιο χάσμα μεταξύ των τροχιών του Άρη και Δία. Υπέθεσε πως εκεί κρύβεται άλλος ένας πλανήτης και πολλοί αστρονόμοι είχαν υποστηρίξει την άποψή του. 1 Ιανουαρίου το 1801 ήταν η μέρα που ανακαλύφθηκε ουράνιο σώμα στην υποτιθέμενη τροχιά αλλά αποδείχθηκε πως ήταν πολύ μικρο για να είναι ολοκληρωμένος πλανήτης. Είναι ο πλανήτης νάνος Ceres ή Δήμητρα που για πολλά χρόνια θεωρείτο αστεροειδής. Τώρα είναι νάνος πλανήτης όπως και ο Πλούτωνας.