Λεπτολογώντας για τα ζώδια
Σύμφωνα με την παραδοσιακή αστρολογία, κάθε ζώδιο έχει ορισμένα εσωτερικά χαρακτηριστικά ή τάσεις. Λέγεται ότι οι πλανήτες προσδίδουν μερικές από αυτές τις ιδιότητες, αφού ένα ή περισσότερα ουράνια σώματα φαίνονται να κυβερνούν και επομένως να επηρεάζουν κάθε σημείο του ζωδιακού. Άλλες τάσεις θεωρούνται ότι είναι αποτέλεσμα της σχέσης του ζωδίου προς ένα στοιχείο της φύσης (τρία ζωδιακά σημεία που αποτελούν τρίγωνο λέγεται ότι αντιστοιχούν σε καθένα από τα τέσσερα στοιχεία) ή προς μια από τις τρεις ιδιότητες, ή ποιότητες (τέσσερα ζωδιακά σημεία που ονομάζονται δυναμικές τετράδες θεωρείται ότι σχετίζονται με κάθε ιδιότητα). 
Τα στοιχεία της φύσης είναι το πυρ, η Γη, ο αέρας και το ύδωρ. Κάθε ζώδιο σχετίζεται με ένα στοιχείο, αρχίζοντας με τον προσδιορισμό του Κριού ως ζωδίου του πυρός και συνεχίζοντας αντίθετα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού γύρω από το ζωδιακό κύκλο: ο Ταύρος αντιστοιχεί στη Γη, οι Δίδυμοι στον αέρα, ο Καρκίνος στο ύδωρ και λοιπά. 
Τα ζώδια της φωτιάς ή αυτά που ανήκουν στο πυρώδες τρίγωνο ή στο τρίγωνο της φωτιάς - Κριός, Λέων, Τοξότης - περιγράφονται σαν ενθουσιώδη, πνευματικά, αυθόρμητα. Θεωρούνται περιπετειώδη και προοδευτικά άλλα ανυπόμονα και πολλές φορές όχι πρακτικά. Ο Ταύρος, η Παρθένος και ο Αιγόκερως είναι τα γήινα ζώδια - αυτά που ανήκουν στο γαιώδες τρίγωνο, ή το τρίγωνο της Γης - και λέγεται ότι είναι πρακτικά, λογικά, αξιόπιστα και επιφυλακτικά. Σχετίζονται επίσης με την απόκτηση πλούτου, τροφής και ανέσεων. Τα ζώδια του αέρα - ανήκουν στο αερώδες τρίγωνο ή τρίγωνο του αέρα - Δίδυμοι, Ζυγός, Υδροχόος, σχετίζονται με την επικοινωνία, τη σκέψη, την εφαρμογή των ιδεών. Ενδιαφέρονται για τις πιθανότητες, για ο,τι θα μπορούσε να είναι. Και τέλος ο Καρκίνος, ο Σκορπιός, οι Ιχθείς, ζώδια του νερού - που ανήκουν στο υδατώδες τρίγωνο ή τρίγωνο του νερού - θεωρούνται ευαίσθητα, με φαντασία, που τους αρέσει η ιδιωτική τους ζωή, συμπονετικά. Λέγεται ότι δείχνουν ενδιαφέρον στο άυλο και έχουν σχέση με τα όνειρα και το ασυνείδητο. 
Από τα κυριότερα μελήματα του αστρολόγου όταν ερμηνεύει ένα γενέθλιο ωροσκόπιο είναι να καταγράψει τον αριθμό πλανητών που εμφανίζονται στα ζώδια της φωτιάς, της Γης, του αέρα και του νερού. Σε μερικούς χάρτες οι πλανήτες μπορεί να κυριαρχούν σε ένα μόνο στοιχείο αν και αυτό είναι σπάνιο. Οι περισσότεροι χάρτες δείχνουν μια ισορροπία δυο ή τριών στοιχείων. 
Όπως φαίνεται στον αστρολογικό χάρτη, κάθε οίκος, επίσης, σχετίζεται με ένα στοιχείο. Η επίδραση των οίκων θεωρείται πιο διακριτική από αυτή των ζωδίων, αν και ένα άτομο που στερείται πλανητών στα γήινα ζώδια, για παράδειγμα, μπορεί να αποζημιωθεί για αυτή την έλλειψη με έναν πλανήτη στο δεύτερο οίκο ο οποίος θεωρείται ότι συνδέεται με τη Γη. 
Για την προσθήκη ενός επιπλέον επιπέδου πληροφοριών στο γενέθλιο ωροσκόπιο, κάθε σημείο του ζωδιακού συνδέεται με μια από τις τρεις ιδιότητες, ή ποιότητες. Λέγεται ότι αυτές επηρεάζουν τις σχέσεις του ατόμου με το περιβάλλον του και είναι γνωστές ως παρορμητικές, σταθερές και μεταβλητές (και οι σταυροί που σχηματίζουν τα ζώδια ονομάζονται γωνιώδης ή παρορμητικός, σταθερός, κινητός ή μεταβλητός σταυρός). Κάθε ποιότητα δίνει μια ιδιαίτερη ουσία στα τέσσερα ζώδια που επηρεάζει. Τα παρορμητικά - Κριός, Καρκίνος, Ζυγός, Αιγόκερως - θεωρούνται ενθουσιώδη, ευχάριστα, ενεργητικά. Παίρνουν την πρωτοβουλία για ένα έργο και αναλαμβάνουν τη διοίκηση. Τα σταθερά ζώδια - Ταύρος, Λέων, Σκορπιός, Υδροχόος - αντανακλούν σταθερότητα, αποφασιστικότητα, αντίδραση στις αλλαγές. Παγιώνουν τις ιδέες και τις πράξεις των παρορμητικών ζωδίων. Έχει αφεθεί στα μεταβλητά ζώδια των Διδύμων, της Παρθένου, του Τοξότη και των Ιχθύων - τα οποία είναι εύκαμπτα, ευπροσάρμοστα και έχουν άνεση στην επικοινωνία - να διαδώσουν αυτές τις ιδέες στον κόσμο. 
Οι οίκοι επίσης έχουν καταταχθεί σαν παρορμητικοί, σταθεροί, μεταβλητοί. Οι παρορμητικοί οίκοι υποτίθεται ότι αντιπροσωπεύουν τη μύηση σε νέα σχέδια ή προγράμματα. Οι σταθεροί σταθεροποιούν τις επιδράσεις για την εφαρμογή αυτών των σχεδίων. Οι μεταβλητοί οίκοι προμηθεύουν την ικανότητα να εκτελεστεί το σχέδιο. Λέγεται ότι οι πλανήτες δρουν θετικά στους παρορμητικούς οίκους, γίνονται πιο εμφαντικοί στους σταθερούς και πιο ευμετάβλητοι στους μεταβλητούς οίκους. 
Όταν τα στοιχεία και οι ποιότητες μελετηθούν μαζί, λέγεται ότι αποκαλύπτουν την αληθινή φύση κάθε σημείου του ζωδιακού. Ο Κριός, για παράδειγμα, είναι ένα πύρινο-παρορμητικό ζώδιο που διοχετεύει τον ενθουσιασμό και την ενέργειά του στο ξεκίνημα και την ανάπτυξη σχεδίων. Όσοι έχουν γεννηθεί σε αυτό το ζώδιο είναι τύποι επιχειρηματία, αρχηγοί, νεωτεριστές. Ο Καρκίνος είναι υδάτινο-παρορμητικό ζώδιο. Εκθέτει το εγχείρημά του μεσώ συναισθημάτων και διαίσθησης. Ο Τοξότης είναι πύρινο-μεταβλητό, έτσι εστιάζει τις ενέργειές του στην επικοινωνία, ίσως μέσα από την τηλεόραση, τα ταξίδια, τη διδασκαλία. Οι Τοξότες μπορεί, επίσης, μερικές φορές να βρουν διέξοδο σε φλογερούς καβγάδες. Ο Ταύρος, ένα γήινο-σταθερό ζώδιο, κερδίζει τη δύναμή του μέσα από την εδραίωση και διαχείριση πλούτου ή υλικών αγαθών. Ο Λέων, ένα πύρινο-σταθερό ζώδιο, λέγεται ότι αποκαλύπτει τη δύναμή του μέσα από φλογερή δημιουργικότητα.