Ψυχή

Την λέξη "ψυχή" την χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε τον πυρήνα, το κέντρο ενός ζωντανού οργανισμού. Ως μια βαθύτερη έννοια, αυτή η λέξη περιγράφει την ουσία του κάθε ανθρώπου. Είναι το σημείο μέσα μας που είναι ατελείωτο, ανεπανάληπτο και διαχρονικό. Η ψυχή είναι ένα παζλ, το οποίο αποτελεί μια δημιουργική δύναμη που είναι η ραχοκοκαλιά του σύμπαντος. Είναι η πηγή που δημιουργεί τη μορφή και παρ' όλα αυτά παραμένει ακόμα άγνωστη. Είναι ανεξάντλητη από τη φύση, ωστόσο συχνά χρειάζεται φροντίδα.

Μπορούμε να καταλάβουμε διαισθητικά τις ανάγκες της, όμως δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τα βάθη της. Είναι κατά κάποιο τρόπο ένας υποσταθμός μέσα μας, που συνδέει το φυσικό μας σώμα και το πνεύμα μας με τις μεγάλες δυνάμεις του κόσμου. Δημιουργώντας ενεργειακά κανάλια μέσα στο σπίτι, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πνευματικό πρότυπο, που θα μας βοηθήσει να φτάσουμε στον πυρήνα, στο κέντρο της ψυχής μας. Χρησιμοποιώντας το σπίτι κατά αυτό τον τρόπο θα καταφέρουμε να επανασυνδεθούμε με το ενδότερο τμημα της ζωής μας, αυξάνοντας τις δυνατότητές μας.