Χοίρος
Οι χρονιές 191119231935194719591971198319952007201920312043

Άνθρωπος γεννημένος την χρονιά του Χοίρου συνήθως κατέχει σπάνια χαρακτηριστικά. Ξεχωρίζει λόγω ψυχικής αγνότητας, φιλικότητας προς τους συνανθρώπους του, αριστοκρατικής στάσης του και κατανόησης αδυναμιών άλλων ανθρώπων. Εκτός από αυτά ο Χοίρος έχει εξαιρετικό γούστο, για αυτό, αν το επιτρέπουν οι συνθήκες, είναι άριστος εκτιμητής έργων τέχνης.

Οι άνθρωποι προσεγγίζουν τον Χοίρο για μια φιλική συμβουλή, που έχει την ικανότητα να τους γεμίσει αισιοδοξία. Ο Χοίρος διαισθάνεται την διάθεση των δικών του ανθρώπων και μοιράζεται τις ανησυχίες τους. Συχνά βοηθάει τους φτωχούς ανθρώπους, χωρίς να υπολογίζει την προσωπική του απώλεια δύναμης. Καμιά φορά γίνεται κουραστικός, επιβάλλοντας την βοήθεια τους στους άλλους. Στα δικά του παιδιά ο Χοίρος φέρεται αρκετά αυστηρά, άλλοτε αφαιρώντας κάθε δικαίωμα ελεύθερης επιλογής.

Ο Χοίρος με ευκολία κάνει περιουσία, παρ όλο που φέρεται με αδιαφορία στο χρήμα. Δεν έχει μεγάλες απαιτήσεις από τη ζωή και το μόνο που επιθυμεί πραγματικά και συχνά το κάνει, είναι οι εξορμήσεις στη φύση, μακριά από την φασαρία της πόλης. Σε αυτές τις εξορμήσεις καλή παρέα θα ήταν ο Δράκος, το Πρόβατο ή το Κουνέλι, ενώ το Φίδι ή ο Πετεινός ακριβός το αντίθετο.