Αν δεις μαμμή και μιλάς μαζί της, για τους ανύπαντρους σημαίνει γρήγορο γάμο, για τους παντρεμένους γέννα.