Ήλιος

Ο Ήλιος στην αστρολογία θεωρείται πλανήτης, όμως έχει μεγαλύτερη ισχύ στους ανθρώπους, από τους άλλους πλανήτες. Είναι πλανήτης πνευματικά ισχυρών και κάτω από την προστασία του συναντάμε ηγέτες και πολιτικά πρόσωπα. Την υποστήριξη του Ήλιου χρειάζονται όσοι βρεθήκαν σε δύσκολη κατάσταση και αδυνατούν να βασιστούν στις δυνάμεις τους.

Κατά κανόνα η σφαίρα δράσης του Ήλιου είναι τα οικονομικά, πολιτικά και θρησκευτικά θέματα. Δεν πρέπει να παραμελούν τις ευεργετικές επιδράσεις του Ήλιου εκείνοι που προσπαθούν να βελτιώσουν τις σχέσεις με επιβλητικούς συγγενείς τους και να ενισχύσουν το κύρος τους στην οικογένεια. Από την άλλη δεν πρέπει να το παρακάνουν διότι ένας αδύναμος χαρακτήρας θα μπορούσε να παρασυρθεί και να μετατραπεί σε τύραννο χωρίς ωστόσο να βρει την ευτυχία.

Μερικές συστάσεις για όσους επιθυμούν να έχουν την υποστήριξη του Ήλιου:
- Επισκέπτεστε συχνότερα κοινωνικές εκδηλώσεις. Σε εκδηλώσεις με πολύ κόσμο η επιρροή αυτού του πλανήτη είναι ιδιαίτερα ισχυρή.
- Στον Ήλιο αντιστοιχεί η Κυριακή και ακριβός αυτήν την ημέρα είναι κάλο να πραγματοποιούνται σημαντικές εργασίες. Παρόλο που δεν είναι εφικτό πάντα, πρέπει να κάνετε προσπάθεια ώστε η Κυριακή να γίνει μια ιδιαίτερη μέρα.
- Ο αριθμός που αντιστοιχεί στον πλανήτη είναι ο αριθμός ένα. Συνεπώς, προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε στη ζωή σας περισσότερο αυτόν τον αριθμό.
- Οι πέτρες του Ήλιου είναι το διαμάντι και το ρουμπίνι.

Κάτω από την επιρροή του Ήλιου αναπτύσσονται χαρακτηριστικά όπως ειλικρίνεια, εργατικότητα, ευγένεια, επιθυμία για εξουσία και ευημερία.