Γη

Οι άνθρωποι της Γης είναι υπεύθυνοι, λεπτομερείς και προσεκτικοί στην προσέγγιση οποιοδήποτε θέματος. Τείνουν περισσότερο να σκέφτονται, παρά να κάνουν, και, ομολογουμένως, είναι επιτυχημένοι στην διανοητική εργασία. Υπομονή, προσοχή και σύνεση επιτρέπουν σε ανθρώπους της Γης να μην κάνουν λάθη, αλλά δεν τους δίνουν την ευκαιρία να αυτοσχεδιάσουν και να ανακαλύψουν κάτι καινούργιο.

Την αυστηρή πειθαρχία, που επιβάλλουν στον εαυτό τους, συχνά επιβάλουν και στους άλλους και αυτό σε πολλούς δεν αρέσει. Το ίδιο συμβαίνει και με την εργασία, ακούραστη και επιμελής οι ίδιοι, αναγκάζουν και τους άλλους να εργάζονται σκληρά.

Η Γη δεν υποστηρίζει καμία από τις πλευρές του κόσμου, αλλά υποστηρίζει το Κέντρο. Σε αυτό στοιχείο δεν δεν αντιστοιχεί μια εποχή του χρόνου, αλλά η εναλλαγή τον τεσσάρων εποχών.

Ο πλανήτης είναι ο Άρης και το χρώμα είναι το κόκκινο.