Αξιολόγηση της γραμμής της Υγείας
 - Αν η γραμμή απουσιάζει δεν υπάρχουν προβλήματα υγείας. 
 - Όταν είναι ευθεία και έντονη, φανερώνει πνεύμα επιχειρηματικό και έντονη δραστηριότητα για την απόκτηση χρήματος. 
 - Όταν είναι ασταθής (κυματιστή), υποδηλώνει προβλήματα υγείας, ίσως νευρική υπερένταση. 
 - Διακεκομμένη η αλυσιδωτή, σημαίνει ότι προβλήματα υγείας θα προκαλέσουν προβλήματα και στην δουλειά. 
 - Γραμμές διασταυρούμενες με τη γραμμή της υγείας φανερώνουν κίνδυνο ατυχημάτων. 
 - Μια διακλάδωση που την ενώνει με τη γραμμή της ζωής φανερώνει ότι η ζωή απειλείται από ασθένεια σε μεγάλη ηλικία. 
 - Το τετράγωνο πάνω στη γραμμή της υγείας σημαίνει προστασία - πιθανόν καλή ιατρική περίθαλψη σε περίπτωση ασθένειας η βοήθεια σε περίπτωση επαγγελματικής κρίσης. 
 - Η νησίδα δείχνει εισαγωγή σε νοσοκομείο.