Ειδικά σημάδια - Η γωνία της τύχης
   ΕΙΔΙΚΑ ΣΗΜΑΔΙΑ 
 - Η ύπαρξη αλυσίδας στην γραμμή του κεφαλιού φανερώνει ταραχή και ένταση στο σημείο (χρονική περίοδο) που εμφανίζεται. 
 - Νησίδα η σταυρός αποτελούν ενδείξεις πνευματικής κρίσης. 
 - Μια διακοπή στη γραμμή του κεφαλιού υποδηλώνει κάποια σημαντική αλλαγή στην πνευματική κατάσταση. Μερικές φορές σημαίνει νευρολογικό κλονισμό. Αν μετά από τη διακοπή η γραμμή ξανασυνεχίσει, τότε έχουμε αποκατάσταση. 
 - Ένα άστρο συμβολίζει ένα ξεχωριστό πνευματικό επίτευγμα. 
 - Ένα τετράγωνο φανερώνει άτομο με επιρροή και καθοδηγητικές τάσεις. 
 - Όταν είναι διχαλωτή προς το τέλος της, δείχνει την πιθανότητα επιστροφής στην παιδική ηλικία, μέσα στα γηρατειά. Όταν είναι διχαλωτή στη μέση, ένα σημαντικό νέο ενδιαφέρον διαφαίνεται. 
 - Μικρές γραμμές που τέμνουν την γραμμή του κεφαλιού φανερώνουν σημαντικές αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή. 

    Η ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 
Ιδανική θεωρείται η περίπτωση όπου η γραμμή του κεφαλιού κατευθύνεται προς την απέναντι πλευρά της παλάμης ενώ η γραμμή της ζωής κινείται κυκλικά προς την βάση του αντίχειρα. Όσο πιο μεγάλο είναι το άνοιγμα μεταξύ της γραμμής του κεφαλιού και της γραμμής της ζωής στο σημείο όπου αυτές τελειώνουν, τόσο το καλύτερο. Το άνοιγμα αυτό το λέμε "γωνία της τύχης". Αν το διάστημα μεταξύ των δυο αυτών γραμμών είναι στενό δεν υπάρχουν και πολλές πιθανότητες να σας χαμογελάσει η τύχη, ενώ αντίθετα, αν το διάστημα είναι μεγάλο, θα πρέπει να θεωρείτε τον εαυτό σας τυχερό.