Ειδικά σημάδια στη παλάμη
 - Μια γραμμή αλυσιδωτή η διασταυρούμενη με πολλές μικρές γραμμούλες αποτελεί ένδειξη πολλών διαταραχών στην υγεία, πιθανότατα συναισθηματικής φύσης. Τέτοιες γραμμές παρουσιάζονται στα χέρια ατόμων που υποφέρουν από αλλεργίες. 
 - Η νησίδα σημαίνει εισαγωγή σε νοσοκομείο η αποχή, για κάποιο διάστημα, από τις δραστηρίοτητες της ζωής, πιθανότατα εξαιτίας κάποιου ατυχήματος. 
 - Διακοπή της γραμμής σε κάποιο σημείο (και συνέχισή της μετά) σημαίνει ατύχημα η σοβαρή ασθένεια η ξαφνική αλλαγή των συνθηκών ζωής. 
 - Μικρές γραμμές που διασταυρώνονται με τη γραμμή της ζωής φανερώνουν προβλήματα. 
 - Ο σταυρός σημαίνει κίνδυνο. 
 - Το τετράγωνο παρέχει προστασία σε μια περίοδο όπου αυτή είναι απαραίτητη. Μερικές φορές σημαίνει ότι η ζωή από το σημείο αυτό και μετά βελτιώνεται. 
 - Το άστρο πάνω στη γραμμή της ζωής υποδηλώνει σοβαρή κρίση. 
 - Μικρές γραμμές που κινούνται πάνω από τη γραμμή της ζωής φανερώνουν ικανότητα αποκατάστασης, ενώ μικρές γραμμές που κινούνται κάτω από τη γραμμή της ζωής προς τον αντίχειρα φανερώνουν μια τάση κατασπατάλησης της ενεργητικότητας. 
Τα ειδικά αυτά σημάδια συμβολίζουν γεγονότα που επηρεάζουν την υγεία η τις γενικές κατευθύνσεις της ζωής. Η θέση που κατέχουν πάνω στη γραμμή της ζωής δείχνει την χρονική περίοδο κατά την οποία θα συμβούν. 
Η γραμμή της ζωής έχει ιδιαίτερη σχέση όχι μόνο με τη φυσική ζωτικότητα άλλα και με την ζωώδη φύση, την επιθετικότητα και τον δυναμισμό του ατόμου, επειδή περιλαμβάνει περιοχές της ζωής που αναφέρονται στη σεξουαλικότητα, τη θέληση, το εγώ και τον δυναμισμό. Γραμμές δευτερεύουσες που συνοδεύουν την γραμμή της ζωής είναι επίσης σημαντικές: 
 - Η διπλή γραμμή ζωής (δίδυμη) αυξάνει την ζωτικότητα. Συχνά την αποκαλούμε γραμμή του Άρη (σεξουαλική δραστηριότητα). 
 - Μια τρίτη αλληλουχιά, η απλή γραμμή, που ενισχύει την γραμμή της ζωής είναι η γραμμή της οικογένειας και δείχνει την επιρροή της οικογένειας πάνω στο άτομο. Μπορεί να έχει διακλαδώσεις που σημαίνουν χρήμα, φήμη, περιορισμό, κοινωνική θέση κτλ. 
 - Μια γραμμή στη βάση της παλάμης, που ξεκινάει από τη γραμμή της ζωής, τέμνει την ίδια καθώς και άλλες κάθετες γραμμές χαμηλά στην παλάμη και κινείται προς την εξωτερική βάση του χεριού, ονομάζεται γραμμή της φυγής. Υποδηλώνει ότι οι ζωτικές δυνάμεις περνούν από το πεδίο της ζωής στο βασίλειο της φαντασίας. 
Η μελέτη της γραμμής της ζωής μπορεί να σας αποκαλύψει πολλά για τον χαρακτήρα του ανθρώπου του οποίου το χέρι εξετάζεται, άλλα οτιδήποτε βρείτε εκεί θα πρέπει να το συσχετίσετε με τις άλλες γραμμές της παλάμης και με την μορφή του χεριού συνολικά.