Γραμμές της αντίθεσης η αντίστασης
Οι γραμμές αυτές εμφανίζονται στην εξωτερική πλευρά της παλάμης, μεταξύ των γραμμών της καρδιάς και του κεφαλιού και κινούνται προς το τετράπλευρο, την περιοχή μεταξύ της γραμμής της καρδιάς και του κεφαλιού. Φανερώνουν αντίθετες δυνάμεις, τη μάχη που δίνει κάποιος κόντρα στις δυσκολίες της ζωής. Συχνά συνοδεύουν το σταυρό του αγώνα που σχηματίζεται στη μέση της παλάμης.