Η γραμμή της Υγείας
Υγεία ίσον πλούτος, η τουλάχιστον αυτό το καταλαβαίνουμε από την χειρομαντεία. Η γραμμή της υγείας τόσο στον υλικό πλούτο όσο και στην καλή φυσική κατάσταση του ανθρώπου. Θεωρούμε ότι τα άτομα που δεν έχουν την γραμμή της υγείας στην παλάμη τους είναι πιο υγιή και η φυσική τους κατάσταση καλύτερη. Όταν υπάρχει, ιδιαίτερα σε άτομα που οι γραμμές της φήμης και της μοίρας απουσιάζουν η είναι αδύνατες, αποτελεί το σημείο όπου γίνεται αξιολόγηση της επιτυχίας, κυρίως της απόκτησης χρήματος. 
Η γραμμή της υγείας αρχίζει κάτω από το μικρο δάχτυλο και διασχίζει λοξά την παλάμη με κατεύθυνση την βάση του αντίχειρα, μερικές φορές συναντώντας τη γραμμή της ζωής. Το σημείο που η γραμμή της υγείας συναντά τη γραμμή της ζωής, συχνά, θεωρείται το τέλος της ζωής και αν ακόμη η γραμμή της ζωής συνεχίζεται. Διακοπές, νησίδες, σταυροί πάνω στη γραμμή αυτή σημαίνουν ότι η υγεία χρειάζεται προσοχή κατά την χρονική περίοδο που δείχνουν τα σημάδια. Για να εντοπίσουμε την περίοδο κατά την οποία θα προκύψουν τα προβλήματα υγείας, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η γραμμή της υγείας αρχίζει κάτω από το μικρο δάχτυλο και κινείται στην παλάμη προς τα κάτω. Έτσι το πάνω τμήμα της γραμμής συμβολίζει τη νεότητα, το μεσαίο την ωριμότητα και το πάνω τα γηρατειά.