Η γραμμή της Ζωής - χειρομαντεία
Είναι η γραμμή που πάντα βρίσκεται σε όλες τις παλάμες. Ξεκινά από την πλευρά της παλάμης, μεταξύ του αντίχειρα και του δείκτη, κινείται προς το κέντρο της παλάμης και καταλήγει στη βάση του αντίχειρα. Μερικές φορές πηγαίνει γύρω από τη βάση του αντίχειρα. Συνήθως, όχι όμως πάντοτε, είναι καθαρή. Μερικές φορές είναι βαθιά σημαδεμένη. Άλλοτε είναι λεπτή και κυματιστή, αλυσιδωτή, διασταυρούμενη με μικρές γραμμές η διακεκομμένη. Άλλοτε πάλι, εμφανίζεται διπλή η ακόμη και τριπλή. Μπορεί να είναι πολύ μικρή η πολύ μεγάλη. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, καθώς και τα σημάδια που τη συνοδεύουν, έχουν μια ιδιαίτερη σημασία. 
Είναι εύκολο να προσδιορίσουμε τη γραμμή της ζωής λόγω της θέσης της στην παλάμη - μάλιστα αν κλείσουμε λίγο τον τεντωμένο αντίχειρα, θα την διακρίνουμε καλύτερα. Τη γραμμή της ζωής τη χρησιμοποιούμε σαν οδηγό για να αναγνωρίζουμε τις άλλες γραμμές της παλάμης, που μερικές φορές τις βρίσκουμε ακριβώς από τη θέση που έχουν σε σχέση με τη γραμμή της ζωής. 
Η γραμμή της ζωής αναφέρεται στη ζωτικότητα και στη μακροζωία. Θεωρούμε ότι συμβολίζει τη ζωτική δύναμη στο σύνολό της - την αποτελεσματικότητα με την οποία αντιμετωπίζει κανείς τον κόσμο. Το βάθος και η δύναμη της γραμμής είναι εξίσου σημαντικά με το μήκος της. Μια πάρα πολύ μακριά γραμμή της ζωής δεν σημαίνει απαραίτητα και πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής. Αντίστοιχα, μια μικρή γραμμή δεν σημαίνει αναγκαστικά ζωή σύντομη. 
Σε όλο το μήκος της γραμμής υπάρχουν ειδικά σημάδια που συμβολίζουν γεγονότα που επηρεάζουν θετικά η αρνητικά τη ζωτική δύναμη του ατόμου. Για να μάθουμε πότε θα συμβούν τα γεγονότα αυτά - ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ενδεχόμενες κακοτυχίες η να εκμεταλλευτούμε στο έπαρκο τις ευνοϊκές περιόδους - διαιρούμε τη γραμμή της ζωής σε χρονικές ζώνες ως εξής: 
 - Η αρχή της γραμμής στην πλευρά της παλάμης αναφέρεται στη βρεφική και παιδική ηλικία. Κάποιες ανωμαλίες εδώ φανερώνουν τις συνηθισμένες παιδικές αρρώστιες. 
 - Αξιολογούμε τη διάρκεια της ζωής. Η γραμμή που φτάνει περίπου μια ίντσα πάνω από τη βάση της παλάμης θεωρείται κανονική - δείχνει ένα μέσο όρο ζωής 70 χρόνων για μια γυναίκα και 60 η 65 για έναν άντρα. Μια πολύ μακρύτερη γραμμή φανερώνει, εκτός αν διακόπτεται, επιβίωση ως τα βαθιά γεράματα. Μια γραμμή πιο μικρή, άλλα έντονη και βαθιά, φανερώνει επιβίωση μετά την μέση ηλικία. 
 - Χωρίζουμε τη γραμμή σε τρία μέρη, όπου το πρώτο αναφέρεται στη νεότητα, το δεύτερο και μεσαίο στην ώριμη ηλικία και το τρίτο στα γηρατειά. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να προσδιορίσουμε περίπου πότε θα συμβούν τα διάφορα γεγονότα, ανάλογα με τη θέση που έχουν τα σημάδια στις περιόδους των 20 η 25 χρόνων.