Η Γραμμή του Κεφαλιού στη παλάμη
Η γραμμή του κεφαλιού - γραμμή που δείχνει την ποιότητα του μυαλού και την πνευματική ικανότητα - είναι η δεύτερη βασική γραμμή της παλάμης και όσο μικρή η αδύνατη και αν είναι, θα την ξεχωρίζετε πάντα. Αν στην παλάμη υπάρχει μόνο μια γραμμή, που την τέμνει σχεδόν οριζόντια, τότε αυτή είναι η γραμμή του κεφαλιού. Αν υπάρχουν δυο - περίπου παράλληλες μεταξύ τους - η γραμμή του κεφαλιού είναι εκείνη που βρίσκεται χαμηλότερα. 
Η γραμμή του κεφαλιού αρχίζει από την πλευρά της παλάμης μεταξύ του αντίχειρα και του δείκτη, πάνω ακριβώς από την αρχή της γραμμής της ζωής (μερικές φορές οι δυο γραμμές ενώνονται στην αρχή τους) και κινείται περίπου οριζόντια στο κέντρο της παλάμης. 
Η γραμμή αυτή, εκτός από το γεγονός ότι αποκαλύπτει τη νοημοσύνη και τη διανοητική ικανότητα του ατόμου, φανερώνει και τη στάση του ατόμου απέναντι στη ζωή, τη φιλοσοφία του και τον τρόπο προσέγγισης των προβλημάτων του. Μπορεί να κινείται σχεδόν ίσια διασχίζοντας την παλάμη η να διαγράφει ημικύκλιο, ακολουθώντας τη γραμμή της ζωής, η να κατευθύνεται προς το μικρο δάχτυλο η τον παράμεσο. Μερικές φορές αρχίζει όχι από την πλευρά της παλάμης άλλα από την επιφάνειά της, κάτω ακριβώς από τον δείκτη. 
Όπως συμβαίνει και με τη γραμμή της ζωής έτσι και η γραμμή του κεφαλιού σημαδεύεται από αλυσίδες, νησίδες, άστρα, τετράγωνα, σταυρούς, διακοπές. Ο χρόνος που θα συμβούν τα γεγονότα που συμβολίζονται από τα σημάδια αυτά υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως και στη γραμμή της ζωής. Διαιρούμε πάλι τη γραμμή σε τρεις περιόδους, μια για την νεότητα, μια για την ωριμότητα και μια για τα γηρατειά, αρχίζοντας από την αρχή της γραμμής στην πλευρά της παλάμης. Αν η γραμμή του κεφαλιού ενώνεται στην αρχή της με την γραμμή της ζωής, τότε χρησιμοποιούμε την ίδια αρχή.