Κάρμα
Η γραμμή της μοίρας διασχίζει την παλάμη ξεκινώντας από την βάση της παλάμης και καταλήγοντας στο μεσαίο δάχτυλο, το δάχτυλο του Κρόνου. Οποιοσδήποτε είναι εξοικειωμένος με τις αποκρυφιστικές διδασκαλίες, στη γραμμή της μοίρας θα αναγνωρίσει το "κάρμα", ή την επιρροή των περασμένων ζωών στην παρούσα ζωή. 
Μερικές φορές η γραμμή της μοίρας, το κάρμα, ενώνεται με το πρώτο βραχιόλι, που συμβολίζει τις περασμένες ζωές, σε ένα μικρο τρίγωνο ή ένα σημείο. Αυτό συχνά σημαίνει ότι η μοίρα πρέπει να την δούμε μέσα από ένα φυσικό ελάττωμα ή κακή υγεία που προκλήθηκε από το ίδιο το άτομο. Από μερικούς, ωστόσο, θεωρείται τυχερό σημάδι. Στην πραγματικότητα, αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχουμε ένδειξη προβλήματος στην υγεία αν η γραμμή της υγείας τέμνει την γραμμή της μοίρας έτσι ώστε να δημιουργείται ένα τρίγωνο κάτω από το σημείο τομής. 
Η γραμμή της μοίρας περνάει πρώτα από το χαμηλότερο τμήμα της παλάμης που συμβολίζει την φυσική υπόσταση, τα ένστικτα και τα γενετικά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει στη ζωή του το υποκείμενο. Συνεχίζει για να διασταυρωθεί με τη γραμμή του κεφαλιού, μεταφέροντας έτσι τα προβλήματα σε πρακτικό, καθημερινό επίπεδο, και καταλήγει στη ρίζα του μεσαίου δάχτυλου, του Κρόνου, που συμβολίζει τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στους άλλους. Εδώ συναντούμε τις δεσμεύσεις και τους περιορισμούς που οφείλονται σε ανεπαρκή εξέλιξη κατά το παρελθόν. Η ύπαρξη ενός αναπτυγμένου όρους του Κρόνου (περιοχή αυτή συνήθως έχει επίπεδο όρος συγκριτικά με τις γύρω περιοχές) αποτελεί ένδειξη συσσώρευσης καθηκόντων και προβλημάτων από προηγούμενες ζωές. Η ζωή μας φεύγει από τα δάχτυλα. Το δάχτυλο του Κρόνου είναι συνήθως το μακρύτερο. Μέσα από το δάχτυλο αυτό, μέσα από την εργασία, την υπηρεσία μας προς τους άλλους, μέσα από τις δεσμεύσεις, εκπληρώνουμε το χρέος μας. Τα τμήματα του δαχτύλου - αναπτυγμένα, λεπτά, μακριά, κοντά - φανερώνουν με ποιον τρόπο το υποκείμενο εκφράζεται στο μονοπάτι της εμπειρίας, στο κάρμα.