Ο δακτύλιος του Κρόνου
Ο δακτύλιος του Κρόνου εμφανίζεται στο διάστημα μεταξύ του δείκτη και του μεσαίου δαχτύλου (του Κρόνου) και διαγράφει καμπύλη κάτω από αυτό το διάστημα. Πρέπει να προσέχουμε να μη τον συγχέουμε με τη ζώνη της Αφροδίτης που διαγράφει πολύ μεγαλύτερη τροχιά. Ο δαχτύλιος του Κρόνου φανερώνει περιορισμό, απαγόρευση ή και κρίση. Δεν τον συναντούμε συχνά.