Οι γραμμές του Ταξιδιού
Οι γραμμές του ταξιδιού αρχίζουν στην άκρη της παλάμης, στην κάτω εξωτερική πλευρά της βάσης του χεριού, απέναντι από τον αντίχειρα. Μια καθαρή γραμμή ταξιδιού φανερώνει ότι το άτομο θα ταξιδέψει μακριά και θα εγκατασταθεί σε ένα καινούριο μέρος. Συνήθως οι γραμμές του ταξιδιού αναφέρονται σε μεγάλα και σημαντικά ταξίδια - υπερατλαντικά, σε χώρα μακρινή η μακριά στην ίδια χώρα η σε κείνα που επηρεάζουν βαθύτατα την ζωή του ατόμου. Πολλές αδύνατες γραμμές φανερώνουν ταξίδια εδώ και εκεί, που δεν επηρεάζουν αποφασιστικά τη ζωή κάποιου. Το μήκος και η καθαρότητα της γραμμής αντιστοιχούν στην απόσταση, το μάκρος, και στην σπουδαιότητα του ταξιδιού. 
 - Όταν η γραμμή ταξιδιού τέμνει τη γραμμή της ζωής, τότε το ταξίδι γίνεται για λόγους υγείας ή η υγεία θα επηρεαστεί από ένα ταξίδι. 
 - Γραμμές που σχηματίζουν σχάρα με τις γραμμές του ταξιδιού, ένα είδος πλέγματος, αποτελούν ένδειξη κινδύνου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού η προβλήματα γενικά στο ταξίδι. 
 - Η παρουσία τετραγώνων πάνω στη γραμμή η στις γραμμές σημαίνει προστασία από τους κινδύνους. 
 - Οι διακοπές δείχνουν καθυστερήσεις. 
 - Όταν μια γραμμή ταξιδιού διασταυρώνεται με τη γραμμή της μοίρας, τότε η ζωή του ατόμου θα αλλάξει με το ταξίδι αυτό.