ΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ
Τα δάχτυλα, όπως άλλωστε και ο αντίχειρας, πρέπει να εξετάζονται σε σχέση με το υπόλοιπο χέρι. Πρέπει όμως να αξιολογούνται και το κάθε ένα χωριστά και σε σχέση με τα υπόλοιπα δάχτυλα. Επειδή συναντάμε πολύ συχνά το "μικτό χέρι" - δηλαδή αυτό που τα δάχτυλά του ανήκουν σε διαφορετικούς τύπους - και επειδή πολλοί αρχάριοι δυσκολεύονται έτσι και αλλιώς να αναγνωρίσουν τα σχήματα των χεριών, θα αρχίσουμε προσπαθώντας να καταλάβουμε τα δάχτυλα. 
Τα δάχτυλα τα αξιολογούμε ανάλογα με το μήκος τους σε σχέση με το μήκος της παλάμης και συγκρίνοντάς τα μεταξύ τους. Τα αξιολογούμε ανάλογα με τις αρθρώσεις τους και ανάλογα με το σχήμα του - μυτερά, φτυάρια, κωνικά ή τετράγωνα. Εξετάζουμε επίσης το μέγεθος και το σχήμα των νυχιών καθώς και τα διάφορα τμήματα του δαχτύλου. Αρχίζουμε από το μήκος: 
 - Τα δάχτυλα θεωρούνται μακριά όταν το μακρύτερο (συνήθως το μεσαίο) έχει ίδιο μήκος περίπου με την παλάμη. Κανονικά το μακρύτερο δάχτυλο έχει μήκος περίπου ίσο προς τα επτά όγδοα του μήκους της παλάμης. Κοντά δάχτυλα θεωρούμε εκείνα που είναι κοντύτερα από την αναλογία που αναφέραμε πιο πάνω. Φυσικά ένα μακρύ χέρι έχει μακρύτερα δάχτυλα από ένα κοντό τετράγωνο χέρι, γιαυτό η αναλογία του μήκους της παλάμης και του μήκους του μακρύτερου δαχτύλου πρέπει να είναι οδηγός για την σωστή αξιολόγηση. 
 - Τα μακριά λεπτά δάχτυλα φανερώνουν ότι το πνεύμα εξουσιάζει την συναισθηματική άλλα και την επιθετική φύση του ανθρώπου. Αντίθετα, τα κοντά, χοντρά δάχτυλα φανερώνουν ότι το σώμα και οι ανάγκες του εξουσιάζουν το ανώτερο πνεύμα στον άνθρωπο. Βέβαια, πολλοί καλοί, συναισθηματικά, άνθρωποι μπορεί να έχουν σχετικά κοντά και χοντρά δάχτυλα. Αυτό που αποκαλύπτει το χέρι είναι ανάλογα σε τι τύπο ανθρώπου ανήκει το υποκείμενο, αν είναι δηλαδή, άτομο εγκεφαλικό, συναισθηματικό ή των ενστίκτων. 
Κάτι άλλο που πρέπει να εξετάσουμε είναι το μήκος του κάθε δαχτύλου σε σχέση με τα άλλα δάχτυλα. Είδαμε ότι ο κανονικός αντίχειρας φτάνει περίπου στη μέση της του πρώτου τμήματος του δείκτη. Ο δείκτης, τώρα, όταν είναι κανονικός, φτάνει ως το ένα τρίτο του νυχιού του μεσαίου δαχτύλου - στη μέση δηλαδή του πάνω τμήματος του μεσαίου δαχτύλου. Κοιτάζουμε το χέρι από την αναστροφή για να το καταλάβουμε καλύτερα. 
 - Όταν ο δείκτης είναι μακρύτερος από αυτό, τότε έχουμε ένδειξη ατόμου που έχει την τάση να επιβάλλεται πάνω στους άλλους. Όταν είναι πολύ κοντύτερος, έχουμε άτομο που αφήνεται να του επιβληθούν. 
 - Ο παράμεσος πρέπει να φτάνει ακριβώς πάνω από την αρχή του νυχιού του μεσαίου δαχτύλου - στα μισά περίπου του πάνω τμήματος του μεσαίου δαχτύλου. Όταν είναι πολύ μακρύτερος από αυτό, τότε φανερώνει καλλιτεχνικό ταλέντο άλλα και άνθρωπο παράτολμο. 
 - Το μικρο δάχτυλο πρέπει να φτάνει ως την πάνω άρθρωση του παράμεσου. Όταν είναι πολύ κοντύτερο, φανερώνει έλλειψη πρακτικότητας. Όταν είναι πολύ μακρύτερο, μεγάλη ευφράδεια, ικανότητα στο γράψιμο, ικανότητα στις πωλήσεις και άλλα παρόμοια. 

Κάθε δάχτυλο, όπως είδαμε όταν εξετάζουμε τα όρη, αναφέρεται σε έναν πλανήτη και στους τομείς που επηρεάζει ο πλανήτης αυτός. 
 - Ο δείκτης, το δάχτυλο του Δία, επηρεάζει όλα τα ευχάριστα πράγματα στη ζωή, την απόκτηση κύρους, κοινωνικής θέσης, υλικών αγαθών, επιρροής, ευτυχίας στο γάμο. Επίσης συμβολίζει την εξουσία. 
 - Το μεσαίο δάχτυλο, του Κρόνου, αναφέρεται, όπως είδαμε, στο επάγγελμα, στις απαγορεύσεις και περιορισμούς, στο καθήκον. Συμβολίζει την υπηρεσία, το καθήκον. 
 - Ο παράμεσος, δάχτυλο του Ουρανού, αναφέρεται στα καλλιτεχνικά στοιχεία της ζωής, τη φήμη, την δημοσιότητα, την επιτυχία. Συμβολίζει την ολοκλήρωση, την επίτευξη σκοπού. 
 - Το μικρο δάχτυλο, ο Ερμής, αναφέρεται στο πρακτικό πνεύμα και στην υγεία, άλλα και στο επιχειρηματικό δαιμόνιο. Συμβολίζει την δραστηριότητα. 
 - Όταν μελετούμε τα δάχτυλα, δηλαδή το σχήμα τους, τις αρθρώσεις, το μήκος των τμημάτων τους, τη θέση τους, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας τις περιοχές που επηρεάζει κάθε δάχτυλο. 
 - Προσέχουμε τη θέση των δακτύλων όταν είναι ανοιχτά ή όταν το χέρι βρίσκεται σε χαλάρωση (αν υπάρχει κλίση κάποιου δαχτύλου προς το γειτονικό του). 
 - Αν το μικρο δάχτυλο απέχει από τον παράμεσο περισσότερο από ο,τι τα άλλα δάχτυλα μεταξύ τους, τότε έχουμε άτομο με ανεξάρτητο πνεύμα. 
 - Αν το δάχτυλο του Ουρανού, ο παράμεσος, γέρνει προς το μεσαίο, του Κρόνου, σημαίνει ότι η ενασχόληση με τις τέχνες γίνεται έργο ζωής και ότι η μοίρα είναι ευνοϊκή για κάθε επιτυχία. 
 - Αν ο δείκτης και το μεσαίο δάχτυλο (ο Δίας και ο Κρόνος) γέρνουν το ένα προς το άλλο, τότε η κοινωνική θέση θα αποκτηθεί μέσα από κάποιο λειτούργημα. Αν τα δάχτυλα αυτά δεν παρουσιάζουν καμιά κλίση μεταξύ τους, τότε η κοινωνική θέση θα αποκτηθεί με άλλο τρόπο. 
Το σχήμα κάθε δαχτύλου χωριστά μας δίνει πολλές πληροφορίες για τις περιοχές όπου ένα άτομο είναι δραστήριο ή παθητικό. Το ίδιο συμβαίνει και με τις αρθρώσεις, ανάλογα με το αν είναι λείες ή με ρόζους. 
Σε κάθε δάχτυλο το πάνω τμήμα θεωρείται ότι συμβολίζει τη νοημοσύνη, το μεσαίο τμήμα την πρακτικότητα και το κάτω τμήμα τα ένστικτα. Ο χαρακτήρας κάθε τμήματος πρέπει να διαβάζεται ανάλογα με την περιοχή που επηρεάζει κάθε δάχτυλο. Αν, για παράδειγμα, το πάνω τμήμα του μικρού δαχτύλου είναι το μακρύτερο του δαχτύλου, φανερώνει το ότι η διάνοια κυριαρχεί πάνω στην πρακτικότητα. Αν το μεσαίο τμήμα του παράμεσου είναι το μακρύτερο του δαχτύλου, η πρακτικότητα υπερισχύει των καλλιτεχνικών προσπαθειών. Αν το χαμηλότερο τμήμα του δείκτη είναι το μακρύτερο του δαχτύλου, τότε η άνοδος σε κάποιο αξίωμα ή η απόκτηση δύναμης και εξουσίας γίνεται από ένστικτο. Το μακρύτερο τμήμα του μεσαίου δαχτύλου φανερώνει αν στο έργο ζωής κάποιου υπερισχύει η νοημοσύνη, η πρακτικότητα ή το ένστικτο. 
Με τον ίδιο τρόπο αναφέρονται και οι αρθρώσεις στη νοημοσύνη, την πρακτικότητα ή το ένστικτο, πάντα σε σχέση με την περιοχή που επηρεάζει το κάθε δάχτυλο. 
 - Οι λείες αρθρώσεις φανερώνουν παθητικότητα, ακόμη και αδιαφορία, και την τάση του υποκείμενου να λειτουργεί παρορμητικά. 
 - Οι ροζιασμένες αρθρώσεις φανερώνουν αγώνα. Αν οι πάνω αρθρώσεις των δαχτύλων είναι λείες και οι μεσαίες ροζιασμένες, έχουμε άτομο όπου διάνοια και πρακτικότητα εναρμονίζονται, άλλα πρέπει να προσπαθήσει να αξιοποιήσει τα ένστικτά του ώστε να εξυπηρετούν το πρακτικό του πνεύμα. Όταν τα κότσια είναι αναπτυγμένα έχουμε ισχυρό άλλα ελεγχόμενο ένστικτο. 
 - Αν τα "μαξιλαράκια" στις εσωτερικές πλευρές των δαχτύλων είναι παχουλά ή αδύνατα, είναι ένδειξη ανάπτυξης ή απουσίας των χαρακτηριστικών που συμβολίζουν τα δάχτυλα και τα τμήματά τους. Καλοσχηματισμενές ρόγες στις άκρες των δακτύλων, για παράδειγμα, φανερώνουν νοημοσύνη υψηλού επιπέδου καθώς και μια εσωτερική πνευματική ευγένεια. Όταν είναι τελείως επίπεδα, αντίθετα, φανερώνουν έλλειψη πνευματικότητας (στον τομέα φυσικά που συμβολίζουν τα δάχτυλα). 
Το σχήμα των δαχτύλων κανονικά ακολουθεί το σχήμα του χεριού. Δηλαδή, ένα τετράγωνο χέρι έχει τετράγωνα δάχτυλα. Ένα μυτερό χέρι έχει μυτερά δάχτυλα, ένα φτυάρι έχει δάχτυλα σε σχήμα φτυαριού, ένα κωνικό μακριά απαλά σωληνοειδή δάχτυλα. Ένα άτομο με μικτό τύπο δακτύλων συχνά είναι άτομο πολύπλευρο, με ποικίλα ενδιαφέροντα και ταλέντα. 
 - Ένα τετράγωνο δάχτυλο φανερώνει ρεαλισμό στην περιοχή που επηρεάζει το δάχτυλο. Ένα μυτερό δάχτυλο φανερώνει μεγάλη καλλιτεχνική ευαισθησία στην περιοχή επιρροής του δαχτύλου. Το φτυάρι, δηλαδή αυτό που είναι πλατύ στην άκρη, φανερώνει εφευρετικότητα. Το κωνικό (σωλινοειδές) φανερώνει φαντασία. Έτσι ένα άτομο με τετράγωνο παράμεσο (Ουρανό) θα αξιοποιούσε τα καλλιτεχνικά του ταλέντα με ένα πνεύμα πρακτικότητας άλλα σε συνδυασμό με μυτερό δείκτη δεν θα τα κατάφερνε πολύ καλά στην κοινωνική τους θέση. 
 - Κάτι άλλο που πρέπει να εξετάσουμε είναι αν τα δάχτυλα είναι ίσια ή στραβά. Τα ίσια δάχτυλα φανερώνουν κάποιον που είναι ευθύς, έντιμος, και οξύνους. Τα στραβά δάχτυλα φανερώνουν άτομο πλάγιο και πονηρό ή γενικά κάποια παραμόρφωση της προσωπικότητας στο σημείο που επηρεάζεται από το στράβωμα του δαχτύλου. 
Ένα άλλο χρήσιμο στοιχείο για την αξιολόγηση του χεριού είναι η μελέτη του μεγέθους και του σχήματος των νυχιών. Τα νύχια επίσης μας βοηθούν να αναγνωρίζουμε τον τύπο του δαχτύλου. Το μυτερό δάχτυλο έχει νύχι σε σχήμα αμυγδάλου, στρογγυλό στη βάση και λεπτότερο προς τα πάνω. Το κωνικό δάχτυλο έχει νύχι που στη βάση του είναι ελαφρώς τετράγωνο και όσο ανεβαίνει πλαταίνει. 
 - Λαμβάνουμε επίσης υπόψη μας το μέγεθος του νυχιού (όχι φυσικά το μανικιούρ). Συνήθως ένα νύχι καταλαμβάνει το πάνω μισό του τελευταίου τμήματος του δαχτύλου και περιβάλλεται από μια λωρίδα σάρκας. Ένα μακρουλό νύχι φανερώνει φύση τρυφερή και ευαίσθητη. Ένα κοντό νύχι φανερώνει ιδιοσυγκρασία ανήσυχη, ένα πλατύ, επιθετικότητα, ένα στενό, πνεύμα εξευγενισμένο.