ΤΑ ΟΡΗ
Μπορούμε να πούμε ότι οι γραμμές της παλάμης είναι οι δρόμοι και τα μονοπάτια πάνω στα οποία κινείται η ζωή. Υπάρχουν, ωστόσο, και βουνά, κοιλάδες, πεδιάδες που διαμορφώνουν τον χαρακτήρα του χάρτη αυτού της παλάμης. Τα ειδικά σημάδια της παλάμης είναι τα "αξιοθέατα", τα μοτέλ και οι παρακαμπτήριες. 
Τα όρη - αν είναι αναπτυγμένα ή όχι, αν η σάρκα τους είναι σταθερή ή χαλαρή, αν έχουν κάποια συγκεκριμένη κλίση - φανερώνουν χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και ιδιότητες του χαρακτήρα, ειδικά ενδιαφέροντα και κλίσεις του ατόμου. Αν, για παράδειγμα, είναι καλά αναπτυγμένα, δείχνουν ότι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ή ένα σύνολο χαρακτηριστικών είναι πολύ έντονο. Αν, αντίθετα, το όρος δεν είναι καλά αναπτυγμένο ή λείπει, τότε το χαρακτηριστικό βρίσκεται σε λανθάνουσα κατάσταση. Αν πάλι είναι βαθουλωτό φανερώνει ότι σε μια συγκεκριμένη περιοχή υπάρχει έλλειψη εξέλιξης. 
Τα όρη μοιάζουν με μικρά "μαξιλαράκια" και εμφανίζονται πάνω στην παλάμη, κάτω από τα τέσσερα δάχτυλα, στη βάση του αντίχειρα, στην κάτω εξωτερική βάση του χεριού και στις εξωτερικές και εσωτερικές πλευρές του χεριού. Παίρνουν την ονομασία τους από τους πλανήτες και εκείνοι που γνωρίζουν αστρολογία θα διαπιστώσουν ότι υπάρχει σχέση μεταξύ των χαρακτηριστικών που συμβολίζουν τα όρη και των ιδιοτήτων που αποδίδονται στους πλανήτες. 
Πρέπει πάντα να διαβάζουμε παράλληλα και να συσχετίζουμε τις γραμμές, τα ειδικά σημάδια και τα όρη της παλάμης. Οι γραμμές που ξεκινούν ή καταλήγουν σε κάποιο όρος ή συνδέουν τα όρη με τις βασικές γραμμές φανερώνουν τις εμπειρίες και τις γενικές κατευθύνσεις του ατόμου.