Το όρος της Αφροδίτης
Το όρος της Αφροδίτης βρίσκεται στη βάση του αντίχειρα και περικλείνεται από τη γραμμή της ζωής, με την οποία σχετίζεται άμεσα. Η Αφροδίτη αναφέρεται στην ερωτική φύση, την ένταση και την ποιότητα των φυσικών επιθυμιών, άλλα και στο ανώτερο πνεύμα, κυρίως στις γυναίκες. Ένα καλοσχηματισμένο όρος της Αφροδίτης φανερώνει - εκτός από τις περιπτώσεις που άλλα χαρακτηριστικά του χεριού συνηγορούν υπέρ της ερωτικής αστάθειας - μια ευγενική γυναικεία φύση καθώς και φυσική ενεργητικότητα και σεξουαλικότητα. 
 - Η έκταση του όρους της Αφροδίτης εξαρτάται από την καμπύλη της γραμμής της ζωής. Αν η γραμμή διαγράφει την τροχιά της προς το μέσον της παλάμης, ο χώρος για την Αφροδίτη είναι άμεσος και ο ερωτικός ορίζοντας ευρύς. Αν η γραμμή της ζωής "στριμώχνει" την περιοχή της Αφροδίτης, τότε έχουμε ένδειξη συντηρητικότητας στη ζωή και στον έρωτα. Επίσης η ζωτικότητα είναι περιορισμένη. 
 - Όταν το όρος της Αφροδίτης είναι παχουλό και σταθερό, φανερώνει άτομο που η ζωή του εξουσιάζεται από τις σεξουαλικές του ορμές. Αν είναι παχουλό άλλα πολύ μαλακό, φανερώνει κάποιον που είναι θύμα της σεξουαλικότητας του (κάτι που συμβαίνει συχνότερα στις γυναίκες). 
 - Τα άστρα, τα τρίγωνα ή τα τετράγωνα πάνω σε αυτό το όρος σημαίνουν επιτυχίες στον έρωτα. Τα πλέγματα ή οι σταυροί φανερώνουν απογοητεύσεις. 
 - Από το σημείο αυτό της παλάμης ξεκινούν πυκνές γραμμές (της επιρροής) που διαχέονται προς τα δάχτυλα του χεριού. Οι γραμμές αυτές δείχνουν πως αξιοποιείται η ερωτική φύση του ατόμου στη ζωή του. Μια γραμμή που κατευθύνεται προς τον δείκτη φανερώνει ότι η σεξουαλική ζωή χρησιμοποιείται σαν μέσο για την απόκτηση κοινωνικής θέσης και δύναμης. Μια γραμμή που κινείται προς το μεσαίο δάχτυλο φανερώνει ότι το σεξ δημιουργεί περιορισμούς, αναστολές. Μια γραμμή προς τον παράμεσο υποδηλώνει την ύπαρξη σεξουαλικού κινήτρου στις τέχνες. Μια γραμμή που κινείται προς το μικρο δάκτυλο φανερώνει πολλούς εραστές.