Το όρος της Σελήνης
Το όρος της Σελήνης βρίσκεται στην κάτω εξωτερική βάση του χεριού, απέναντι από τον αντίχειρα. Αυτή είναι η περιοχή που αναφέρεται στην φαντασία και την δημιουργικότητα. Από το όρος αυτό ξεκινά η γραμμή της φήμης και φτάνει ως τον παράμεσο - έτσι η φαντασία οδηγεί στην καλλιτεχνική καταξίωση. Πάνω στο όρος της σελήνης επίσης βρίσκουμε τις γραμμές του ταξιδιού, που συμβολίζουν, πέρα από τα πραγματικά ταξίδια, τις περιπλανήσεις του μυαλού και της φαντασίας σε νέες χώρες, νέα πρόσωπα, νέες γλώσσες και έθιμα. Όταν η γραμμή του κεφαλιού φτάνει ως το όρος της σελήνης ή κατευθύνεται προς αυτό, τότε η δημιουργικότητα και η φαντασία θέτουν σε κίνηση εκείνους τους μηχανισμούς του πνεύματος, που οδηγούν σε σκέψη τολμηρή και δημιουργική. Σε περίπτωση όμως που η γραμμή του κεφαλιού μπαίνει πολύ βαθιά στη σφαίρα επιρροής της σελήνης καταλήγει σε άστρο πάνω στο όρος, υπάρχει φόβος η λογική να χαθεί τελείως μέσα στη φαντασία με αποτέλεσμα την πνευματική ανισορροπία. 
 - Ένα άστρο πάνω στο όρος της σελήνης, εκτός από την περίπτωση που ενώνεται με τη γραμμή του κεφαλιού, φανερώνει έξοχη φαντασία και τη δυνατότητα αξιοποίησης των πνευματικών ικανοτήτων μέσα από δημιουργική σκέψη. 
 - Ένας σταυρός πάνω στο όρος της σελήνης σημαίνει ότι το άτομο μπορεί να πάσχει από ατελείωτες ονειροπολήσεις. Το τετράγωνο παρέχει προστασία στο ταξίδι. Το τρίγωνο επιφέρει ισορροπία μεταξύ των δυνάμεων του νου και της φαντασίας. Το πλέγμα προκαλεί ανησυχίες, στεναχώριες και φανταστικούς φόβους. 
 - Όταν είναι καλοσχηματισμένο, το όρος δείχνει αναπτυγμένη φαντασία, ενώ όταν είναι αδύνατο και ασπριδερό δείχνει έλλειψη φαντασίας.