Το όρος του Δία
Το όρος του Δία βρίσκεται κάτω από τον δείκτη και, συχνά, όπως ξέρουμε πια, η γραμμή της καρδιάς ξεκινάει από το όρος αυτό. Όταν συμβαίνει αυτό, έχουμε άνθρωπο ανοιχτόκαρδο και ευτυχία στο γάμο. Ο συσχετισμός που γίνεται εδώ είναι ότι το όρος του Δία βρίσκεται κάτω από το δάχτυλο που συμβολίζει την θέση του ατόμου στη ζωή. Έτσι, ένα αναπτυγμένο όρος του Δία, με σάρκα σταθερή και σφικτή, φανερώνει ικανοποίηση για την κοινωνική θέση του ατόμου, μια αισιόδοξη αντιμετώπιση της ζωής και αναγνώριση της απλοχεριάς της. Όπως και ο πλανήτης Δίας, έτσι και το όρος αυτό αναφέρεται στα προνόμοια της ζωής, την τιμή, την φιλοξενία, το επάγγελμα και γενικά στην αφθονία. 
 - Όταν το όρος έχει μια κλίση προς το μεσαίο δάχτυλο και βρίσκεται πιο κοντά στο διάστημα μεταξύ του δείκτη και του μεσαίου δαχτύλου, φανερώνει ένα πιο συντηρητικό είδος ζωής, με στόχους τέτοιους που υπαγορεύει ο σταθερός αυτός τρόπος ζωής. 
 - Όταν το όρος είναι μαλακό, σαν ένα πολύ πλατύ μαξιλαράκι, δείχνει τρομερή μαλθακότητα, εύκολη επιτυχία ή μεγάλη κατανάλωση υλικών αγαθών. 
 - Η εμφάνιση ενός τριγώνου πάνω σε ένα "καλό" όρος του Δία χαρίζει τύχη και προστατεύει την κοινωνική θέση. Η εμφάνιση ενός άστρου φανερώνει μεγάλη ευτυχία στο σπίτι και στο γάμο και τύχη στην απόκτηση κάποιου σημαντικού αξιώματος. Η εμφάνιση ενός τετραγώνου είναι προστατευτική σε περίπτωση απώλειας ή αντίθεσης. Η ύπαρξη σταυρού, αντίθετα, σημαίνει ότι οι επιθυμητοί στόχοι μπορεί να μην πραγματοποιηθούν. Η σχάρα (πλέγμα) σημαίνει επιμονή και εγωισμό και μια αλληλουχία μικρών γραμμών υπέρμετρη φιλοδοξία. 
 - Μια γραμμή που ξεκινά από το όρος του Δία (κοινωνική θέση) και φτάνει στη γραμμή του κεφαλιού φανερώνει άτομο ταγμένο για να αποκτήσει χρήμα. Μια άλλη γραμμή που ξεκινά από το όρος για να φτάσει στη γραμμή της ζωής φανερώνει άτομο φιλόδοξο. Αν η γραμμή φτάσει στη γραμμή της μοίρας τότε η επιτυχία είναι προκαθορισμένη από τη μοίρα.