Το όρος του Ήλιου
Το όρος του ήλιου βρίσκεται ακριβώς κάτω από τη μεσαία άρθρωση του αντίχειρα. Μια παχουλή προεξοχή εδώ φανερώνει ισχυρό εγώ - μια πιθανή αναζήτηση της επιτυχίας με σκοπό την ικανοποίηση της υπεροψίας. Όταν είναι γεμάτο και σταθερό φανερώνει επιτυχία που βασίζεται στην αποφασιστικότητα και την καλή θέληση. Όταν είναι επίπεδο φανερώνει έλλειψη αυτοεκτίμησης και κατά συνέπεια αποτυχία εξαιτίας της ανασφάλειας που παράγει η έλλειψη σιγουριάς. 
 - Τα τετράγωνα, τα τρίγωνα και τα άστρα πάνω στο όρος αυτό αποτελούν περαιτέρω ενδείξεις φήμης, επιτυχίας και πλεονεκτημάτων. 
 - Το πλέγμα (σχάρα) φανερώνει άγχη που λειτουργούν ανασταλτικά ως προς την επιτυχία. Ο σταυρός φανερώνει πληγωμένο εγωισμό.