Το χέρι - φτυάρι
Το χέρι - φτυάρι, ή σπάτουλα, είναι στενότερο στη βάση της παλάμης από ο,τι στο πάνω μέρος της και συνήθως η βάση είναι τετράγωνη. Συχνά οι αρθρώσεις έχουν ρόζους, ιδιαίτερα στα δάχτυλα εσωτερικά και όχι στα κότσια. Τα δάχτυλα είναι πλατιά και τετραγωνισμένα στις άκρες και λειτουργούν σαν είδος εργαλείου για το δραστήριο αυτό χέρι. Βιδώνουν βίδες, γυρνάνε κλειδιά, μαστορεύουν με τρόπο μαγικό. Είναι το χέρι του μηχανικού, το χέρι του εφευρέτη. Το χέρι - φτυάρι έχει ανοίξει νέους δρόμους στην εφαρμοσμένη μηχανική και στην επιστήμη. Οι γυναίκες που έχουν τέτοιο χέρι είναι ιδιαίτερα επιδέξείες και παραβγαίνουν με τον πιο επιδέξιο σύζυγο. Στις γυναίκες το χέρι αυτό το βρίσκουμε στην "DO IT YOURSELF" διακοσμήτρια ή ράφτρα. Οι γραμμές της καρδιάς και του κεφαλιού είναι συνήθως έντονες και καθαρές στο χέρι αυτό.