Χειρομαντία και αποκρυφισμός - Η βούληση
Η βούληση, με την εσωτερική, αποκρυφιστική έννοια, δεν είναι ούτε η αποφασιστικότητα, ούτε η πρόθεση, ούτε η επιθετικότητα, ούτε η επιμονή. Τα χαρακτηριστικά αυτά συμβολίζονται από τον αντίχειρα ή τα όρη ή άλλα σημεία της παλάμης. Η βούληση, με την έννοια που της δίνει η εσωτερική χειρομαντία και όπως αυτή συμβολίζεται από το ψηλότερο τμήμα του αντίχειρα, είναι η προθυμία ή η ικανότητα του ανθρώπου να εναρμονίζεται με την Ανώτερη Βούληση - να ζει δηλαδή σύμφωνα με την Κοσμική Βούληση ή το θέλημα του Θεού. Για να διαβάσει κανείς με ακρίβεια ένα χέρι, είναι απαραίτητο να γνωρίζει και να καταλαβαίνει την πραγματική φύση της βούλησης. 
Κάτω από αυτό το πρίσμα, η βούληση συνδέεται με την ζωτική δύναμη και γίνεται σαφές γιατί το πρώτο τμήμα του αντίχειρα, η βάση του, καλύπτεται από το όρος της Αφροδίτης (λίμπιντο) και το όρος του ήλιου (εαυτός), γιατί περικλείεται από τη γραμμή της ζωής (ζωτικότητα) που αγκαλιάζει το μέσα όρος του Άρη (επιθετικότητα) και γιατί η γραμμή της υγείας και άλλες γραμμές, που συμβολίζουν την ικανότητα απόκτησης υλικού πλούτου, διασχίζουν την περιοχή. 
Διαπιστώνουμε πως η ζωτικότητα και η δύναμη της ζωής φτάνουν ως το δεύτερο τμήμα του αντίχειρα που αναφέρεται στη λογική, για να καταλήξουν στο ψηλότερο τμήμα - την επιθυμία του ανθρώπου να εναρμονιστεί με τη φύση και τον κόσμο με σκοπό την τελείωση. 
Όταν το πάνω τμήμα του αντίχειρα είναι "αδύναμο" φανερώνει αστάθεια στη βούληση του ατόμου - φανερώνει άνθρωπο που παρασέρνεται από γεγονότα και δυνάμεις έξω από αυτόν. Αντίθετα, όταν το πάνω τμήμα του αντίχειρα είναι μακρύ και "ισχυρό", φανερώνει ότι το άτομο εκπληρώνει το σκοπό της ζωής. 
Μελετώντας χέρια, σύντομα θα διαπιστώσετε ότι μπορείτε να αναγνωρίζετε από το τμήμα αυτού του αντίχειρα και μόνο ποιοι είναι εκείνοι που εφαρμόζουν τη θέληση του Θεού στον κόσμο και ποιοι είναι δέσμιοι των σκοτεινών δυνάμεων της τύχης. Η διαπίστωση αυτή είναι αποκαλυπτική για την ερμηνεία του υπόλοιπου χεριού. 
Βέβαια ένα άτομο με αδύναμο ή ισχυρό τμήμα βούλησης μπορεί επίσης να έχει ένα καλό ή κακό μεσαίο τμήμα ή αναπτυγμένο όρος στην Αφροδίτη και στον Ήλιο. Ο τρόπος, όμως, που τα τμήματα αυτά συσχετίζονται με το τμήμα της βούλησης, είναι αυτός που καθορίζει το στάδιο εξέλιξης του ατόμου. Μια ισχυρή και αναπτυγμένη δύναμη ζωής, που περιλαμβάνει και τη σεξουαλικότητα, φτάνει ως το τμήμα της λογικής, κατά συνέπεια φανερώνει ότι το άτομο αναγνωρίζει το ρόλο του στο κοσμικό πλάνο. Εκείνοι που έχουν ισχυρό το όρος της Αφροδίτης και αναπτυγμένα τα τμήματα της λογικής και της θέλησης χρησιμοποιούν ακόμη την φυσική τους υπόσταση και τη νοημοσύνη τους για να αναπτύξουν τη βούλησή τους. Εκείνοι που έχουν τα όρη του Ήλιου και της Αφροδίτης επίπεδα και λεία χρησιμοποιούν κυρίως την πνευματική τους υπόσταση για να αναπτύξουν τη βούλησή τους. Τις περιπτώσεις αυτές δεν τις αξιολογούμε σαν καλές ή κακές, απλώς επισημαίνουμε σε ποιο σημείο του δρόμου προς την ολοκλήρωση βρίσκονται. 
Στις περιπτώσεις όπου το τμήμα της βούλησης είναι αναπτυγμένο (να μην ξεχνάμε ότι μιλάμε πάντα για την θέληση και επιθυμία κάποιου να συμμετέχει στην κοσμική εξέλιξη) η γραμμή του πεπρωμένου μπορεί να μην είναι πολύ έντονη. Την έντονη γραμμή του πεπρωμένου την βρίσκουμε συχνότερα σε ένα κατά τ,άλλα αδύνατο χέρι. Φυσικά εμφανίζεται και σε χέρια ανθρώπων που ζούνε πολύ σημαντική ζωή και συνοδεύεται από μια ισχυρή γραμμή φήμης γιατί πρόκειται συνήθως για άτομα που συμμετέχουν στην κοσμική εξέλιξη. 
Άλλα σημεία του χεριού που εξετάζουμε σε σχέση με τον παράγοντα βούληση είναι η γραμμή της υγείας, η ισχύς της γραμμής της ζωής, τα βραχιόλια και το όρος της σελήνης. 
Η φαντασία, άλλα και η ικανότητα να αντλεί κανείς από το υποσυνείδητο, συγκρούεται άλλα και συμπληρώνει τη δύναμη της βούλησης. Μεταξύ των δυο αυτών περιοχών βρίσκεται το πεδίο του Άρη - πεδίο της μάχης όπου συναντώνται οι δυο αντίπαλες δυνάμεις και συγκρούονται, για να συνθηκολογήσουν, τελικά, ή να ενωθούν. 
Η μάχη διεξάγεται μεταξύ του μέσα όρους του Άρη (αποφασιστικότητα και επιθετικότητα) και του έξω όρους του Άρη (αυτοέλεγχος). Ένα μεγάλο πεδίο του Άρη (που σχηματίζεται από τις γραμμές της ζωής, του κεφαλιού και της υγείας) ονομάζεται τυχερό τρίγωνο γιατί όσο πιο μεγάλο είναι τόσο περισσότερο χώρο έχουν στη διάθεσή τους οι δυνάμεις, ώστε να μην υπάρχει λόγος να στριμώχνονται και κατά συνέπεια να συγκρούονται, πράγμα που συμβαίνει όταν το τρίγωνο είναι μικρο. Όταν το τρίγωνο είναι μεγάλο, τυχερό, η σύγκρουση αποσοβείται με διαπραγματεύσεις και στρατηγικούς ελιγμούς. 
Η παρουσία ενός άστρου πάνω στο τρίγωνο αυτό μπορεί να σημαίνει θρίαμβο, θάνατο ηρωικό ή απλώς εριστικότητα, ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης του ατόμου. 
Σύμφωνα με τον αποκρυφισμό, λοιπόν, ο αντίχειρας (που περιλαμβάνει και την κάτω άρθρωση, την περιοχή που περικλείεται από τη γραμμή της ζωής) συμβολίζει την SHAMBALLAH (Σάμπαλα) η Δύναμη της Αγάπης και της Σοφίας που συμβολίζονται από την αναστροφή του χεριού και το όρος της σελήνης. 
Τα βραχιόλια στον καρπό του χεριού θεωρούνται τυχερά γιατί συμβολίζουν περασμένες ζωές κατά τις οποίες η σύγκρουση διεξήχθη με επιτυχία, ανοίγοντας για το άτομο τον δρόμο της εναρμόνισης με την Κοσμική Βούληση μέσα από νέες συγκρούσεις και αγώνες. Η γραμμή της ζωής συμβολίζει την ζωτικότητα του ατόμου στην εκάστοτε ενασχόλησή του. Τα όρη της Αφροδίτης, του Ήλιου και του μέσα Άρη συμβολίζουν, αντίστοιχα, τη σεξουαλικότητα, την προσωπικότητα και τη θέληση που οδηγούν το άτομο στο δρόμο της διαφώτισης, ελέγχονται από τη λογική και, τέλος, μαζί με τη λογική υποχωρούν μπροστά στην Κοσμική Βούληση.