Χειρομαντία και αποκρυφισμός - Μορφή
Το χέρι διαιρείται σε τρία βασικά μέρη: 
 - Στη βάση του χεριού (ως την πρώτη οριζόντια γραμμή), που αναφέρεται στην ζωτική δύναμη, στο υποσυνείδητο, στο σώμα (φυσική υπόσταση) και στη φαντασία. 
 - Στην πάνω παλάμη, που αναφέρεται στον εαυτό και στις συνειδητές επιλογές της ζωής - προσωπικότητα, συναισθήματα, καριέρα, γάμο, πρακτικές ασχολίες. 
 - Στα δάχτυλα, που αναφέρονται στο νου - φιλοσοφία, νοημοσύνη, στάση ζωής. 
Η βάση του χεριού περιλαμβάνει τον αντίχειρα, που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και αναφέρεται σε εκείνη την πλευρά της προσωπικότητάς μας που σχετίζεται με τη θέληση. Περιλαμβάνει επίσης: 
 - Το όρος της Αφροδίτης που αναφέρεται στην ερωτική ζωή. 
 - Το κάτω όρος του Άρη που ελέγχει την επιθετικότητα. 
 - Το όρος του Ήλιου - προσωπικότητα. 
 - Το πεδίο του Άρη - πεδίο του αγώνα της ζωής. 
 - Τμήμα της γραμμής της ζωής. 
 - Την αρχή των γραμμών της φήμης και της μοίρας στην βάση της παλάμης. 
Το πάνω μέρος της παλάμης - ο κόσμος - έχει σαν κάτω σύνορο την γραμμή του κεφαλιού, που ενώνει την φυσική ευφυΐα με το πρακτικό πνεύμα. Οι γραμμές της μοίρας και της φήμης φτάνουν ως το τμήμα αυτά της παλάμης και η γραμμή της υγείας ξεκινάει και εκείνη από εδώ, αποκαλύπτοντας πως η γενετική καταβολή του ανθρώπου επηρεάζει την προσωπικότητά του, την κοινωνική του επιτυχία και την σχέση του με τον κόσμο. Στο τμήμα αυτό της παλάμης βρίσκονται το έξω όρος του Άρη, τα όρη του Δία, του Κρόνου, του Ουρανού και του Ερμή, η γραμμή της καρδιάς, οι γραμμές του γάμου και των παιδιών, ο δακτύλιος της Αφροδίτης (σεξ), του Κρόνου (περιορισμός) και του Σολομώντα (διαφώτιση). 
Η πάνω περιοχή του χεριού - τα δάχτυλα - συμβολίζει το ανώτερο πνεύμα, μέσα από το οποίο προσεγγίζουμε τον κόσμο και μέσα από το οποίο (από τα διαστήματα μεταξύ των δαχτύλων) ο κόσμος έρχεται σε εμάς. Κάθε δάχτυλο συμβολίζει ένα πλανήτη, όπως και τα όρη που βρίσκονται από κάτω: 
 - Το πρώτο δάχτυλο, ο δείκτης, ελέγχεται από τον Δία και αναφέρεται στην ευημερία και την καλή τύχη. 
 - Το μεσαίο δάχτυλο (συνήθως το μακρύτερο) ελέγχεται από τον Κρόνο και αναφέρεται στον περιορισμό και το πεπρωμένο. 
 - Ο παράμεσος ελέγχεται από τον Ουρανό - γάμος, φήμη, τέχνες. 
 - Το μικρο δάχτυλο ελέγχεται από τον πρακτικό Ερμή - εδώ βρίσκουμε τα ταλέντα μας, τα παιδιά μας, τις δεξιότητές μας και πάλι τον γάμο. 
Στο χέρι καταγράφεται ολόκληρη η ανθρώπινη δραστηριότητα. Τα δάχτυλα, όπως και ο αντίχειρας, διαιρούνται επίσης σε τρία τμήματα, το χαμηλότερο, που συμβολίζει τα ένστικτα, το μεσαίο, που συμβολίζει την πρακτικότητα και το πάνω, το ψηλότερο που συμβολίζει τον νου. Και τα τρία τμήματα των δαχτύλων αντιστοιχούν στα τρία βασικά τμήματα του χεριού.