Χαραγμένα στην παλάμη σας βρίσκονται στοιχεία για τον χαρακτήρα σας, τις επιδιώξεις σας, το πεπρωμένο σας. Τα μηνύματα της παλάμης σας βοηθούν να αξιοποιήσετε όλο το δυναμικό σας για μια γεμάτη, πλούσια ζωή. Μάθετε τα μυστικά της χειρομαντείας. Η μοίρα σας είναι στα χέρια σας!

Ντάρμα

Ο κόσμος και η κοινωνική θέση μας σε αυτόν συμβολίζεται με το δάχτυλο του Δία και το όρος που βρίσκεται από κάτω του, πάνω στο οποίο εμφανίζεται η γραμμή της καρδιάς. Εδώ συναντούμε το "ντάρμα", τη σχέση μας με τα ήθη ...

περισσότερα

Δημιουργικότητα

Παράλληλα με την εκπλήρωση του χρέους, που δεν είναι τίποτε άλλο από συμπλήρωση και ανάκτηση της χαμένης εμπειρίας στη ζωή μας, απολαμβάνουμε την κατακτημένη εμπειρία των περασμένων μας υπάρξεων. Αυτό συμβολίζεται με τη γραμμή της φήμης, ή τύχης, που ξεκινάει από ...

περισσότερα

Κάρμα

Η γραμμή της μοίρας διασχίζει την παλάμη ξεκινώντας από την βάση της παλάμης και καταλήγοντας στο μεσαίο δάχτυλο, το δάχτυλο του Κρόνου. Οποιοσδήποτε είναι εξοικειωμένος με τις αποκρυφιστικές διδασκαλίες, στη γραμμή της μοίρας θα αναγνωρίσει το "κάρμα", ή την επιρροή των ...

περισσότερα

Αγάπη - Σοφία

Η εξωτερική πλευρά της παλάμης (απέναντι από τον αντίχειρα) ονομάζεται κόψη του χεριού ή αναστροφή. Είναι το σημείο όπου το άτομο συναντά τον εξωτερικό κόσμο. Το χαμηλότερο σημείο της εξωτερικής πλευράς της παλάμης καταλαμβάνεται από το όρος της σελήνης. Αναφέρεται στη ...

περισσότερα

Χειρομαντία και αποκρυφισμός - Η βούληση

Η βούληση, με την εσωτερική, αποκρυφιστική έννοια, δεν είναι ούτε η αποφασιστικότητα, ούτε η πρόθεση, ούτε η επιθετικότητα, ούτε η επιμονή. Τα χαρακτηριστικά αυτά συμβολίζονται από τον αντίχειρα ή τα όρη ή άλλα σημεία της παλάμης. Η βούληση, με την έννοια ...

περισσότερα

Χειρομαντία και αποκρυφισμός - Μορφή

Το χέρι διαιρείται σε τρία βασικά μέρη:  - Στη βάση του χεριού (ως την πρώτη οριζόντια γραμμή), που αναφέρεται στην ζωτική δύναμη, στο υποσυνείδητο, στο σώμα (φυσική υπόσταση) και στη φαντασία.  - Στην πάνω παλάμη, που αναφέρεται στον εαυτό και στις συνειδητές επιλογές ...

περισσότερα